DYŻUR WAKACYJNY 2021

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE WAKACJI NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIŁO DYŻUR W MIESIĄCU LIPCU

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym należy zgłosić poprzez wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia na dyżur:

•    bezpośrednio w sekretariacie przedszkola
•    przesłać drogą e-mail na adres : sekretariatsp3-57@wp.pl
•    lub wrzucić do skrzynki w siedzibie przedszkola

Zgłoszenia należy składać od 17 maja do 31 maja 2021r. Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Karta zgłoszenia dostępna jest do pobrania TUTAJ.