Dyżur wakacyjny

 

ZASADY  ORGANIZACJI   DYŻURU WAKACYJNEGO

 

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2

 

w Nowym Dworze Mazowieckim

 

1.    Dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu nr 2 jest organizowany w miesiącu sierpniu 2020 roku.

 

2.    Na dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu nr 2 przyjmowane są wyłącznie dzieci aktualnie uczęszczające do placówki.

 

3.    Liczba miejsc dla dzieci zgłaszanych na dyżur jest ograniczona.

 

4.    Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu i którzy są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

5.    Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona przy wejściu do Publicznego Przedszkola nr 2 – 19 czerwca o godzinie 12.00.

 

6.    Termin składania „Kart zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” trwa  od 1 do 16 czerwca 2020 r.

 

7.    Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.    „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” można pobrać w sekretariacie przedszkola lub TUTAJ (nalezy kliknąć aby pobrać)

 

9.    Sposób złożenia wypełnionej ,,Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”:

 

      drogą elektroniczną na adres sekretariatsp3-57@wp.pl

 

      osobiście w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

10.                       Opłatę za świadczone w okresie dyżuru wakacyjnego usługi ponad podstawę programową, rodzice wnoszą do dnia 23 czerwca.

 

11.                       Opłatę za wyżywienie rodzice uiszczają w pierwszych dwóch dniach pobytu dziecka w przedszkolu.

 

12.                       W okresie dyżuru wakacyjnego obowiązuje na terenie PP2 ,,Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie epidemii Covid-19”, dostępna na stronie internetowej przedszkola.