Kółko plastyczne


    W roku szkolnym 2015/16 powstało kółko plastyczne, które obecnie jest kontynuowane. Zajęcia prowadzone są przez panią Krystynę Grabarczyk. Odbywają się one co drygi czwartek. Do kółka plastycznego należą dzieci z grupy IV i V.

    -Rozwijanie postawy estetycznej- zdolności odczuwania piękna i potrzeby obcowania z nim.

    -Wzbogacanie przez dziecko swojej osobowości poprzez działalność plastyczną.

    -Stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych.

    -Umożliwienie eksperymentowania z różnymi materiałami.

    -Rozwijanie sprawności manualnej.

    -Odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych, zdolności.

    -Rozwijanie dyspozycji psychicznych- samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów.

     

          Wszystkie prace, wykonywane przez dzieci na kółku plastycznym, prezentowane są na naszej stronie oraz na wystawie w przedszkolnym holu. Zapraszamy do ich oglądania.