Komunikat

Szanowni Rodzice

Ze względu na trwający strajk, do którego przystąpiło 100% nauczycieli, w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim nie będą realizowane zajęcia edukacyjne. Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domach i zapewnienie im opieki we własnym zakresie. Jednakże, w sytuacjach kryzysowych uniemożliwiających Państwu zapewnienie opieki dzieciom, rozumiejąc niedogodności i pozostając zgodnie z obowiązującymi przepisami - jako dyrektor posiadający kwalifikacje pedagogiczne jestem w stanie zapewnić zajęcia opiekuńcze maksymalnie dla 25 dzieci w godzinach 8.00-17.00. Kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola pod opiekę jest kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie pragnę wyrazić swoją wdzięczność za zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Jeżeli w wyniku negocjacji, ZNP zawiesi lub zrezygnuje ze strajku, przedszkole będzie otwarte.

Z poważaniem –

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3