Komunikat

Szanowni Rodzice

W dniach 12 i 13 marca br., tj. czwartek i piątek w przedszkolu i szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyc

zne. Zapewnione będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci, którym rodzice w tych dniach nie mogą zapewnić opieki. 

Zwracam się jednak do wszystkich rodziców, aby w trosce o zdrowie swoich dzieci starali się zapewnić im opiekę już od czwartku i nie przyprowadzali do przedszkola i szkoły.

Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) przedszkole i szkoła będą zamknięte przez dwa tygodnie

 

Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;

·         zadbaj o to, aby dziecko unikało miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

 

Od czwartku w placówkach nie będzie żywienia.

                                                                                                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Mariola Zielińska