KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)  w Publicznym Przedszkolu nr 2 rozpoczną się  zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach.
Aby zgłosić udział dziecka  należy pobrać i wydrukować formularz DEKLARACJA (należy kliknąć, aby pobrać).
Skan wypełnionego formularza należy do 7 maja (czwartek) do godz. 12:00, wysłać na adres sekretariatsp3-57@wp.pl z tytułem wiadomości ZGŁOSZENIE DZIECKA. W przypadku trudności można wypełniony formularz dostarczyć osobiście do przedszkola i umieścić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola.
Przypominam, że  ZDALNE NAUCZANIE realizowane jest w dalszym ciągu na odległość (zgodnie z programem wychowania przedszkolnego).
Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z publikowanych materiałów. 

 
Dyrektor
Mariola Zielińska