Korzyści płynące z integracji

Każdy człowiek ma prawo oczekiwać akceptacji i poszanowania dla własnej osoby. Aby nauczyć się akceptacji dla niepełnosprawności należy patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń.

W naszej placówce uczymy dzieci innego spojrzenia na niepełnosprawność. Pełnego dostrzegania wartości płynących ze współpracy z tymi  dziećmi, ponieważ każdy człowiek ma swój indywidualny potencjał, który należy odkryć

i wspierać. W grupach integracyjnych mają możliwość uczyć się dzieci pełnosprawne wraz z niepełnosprawnymi.

Jakie korzyści płyną z integracji?

Integrując, uczymy zarówno dzieci pełnosprawne jak i z niepełnosprawnościami. Na pewno zaletą grup integracyjnych jest mała liczebność  grupy i dodatkowy nauczyciel. Ale czy tylko? Oczywiście, że nie. Dzieci uczęszczające do takiej grupy uczą się wrażliwości i otwartości na innych, widzą ich potrzeby i są bardziej skore pomagać.

Wychowankowie grup integracyjnych poprzez obserwację pracy swoich niepełnosprawnych kolegów uczą się przełamywania własnych słabości i ograniczeń. Nabywają przydatnych umiejętności interpersonalnych (asertywności, budowania wiary w siebie, umiejętności rozwiązywania konfliktów), a także  poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Integracja pozytywnie wpływa na zachowania dzieci niepełnosprawnych,
w szczególności zaś na ich osobowość. Są akceptowane, odnoszą sukcesy, aktywnie razem ze swoimi kolegami uczestniczą w  zajęciach. Dzieci niepełnosprawne dużo uczą się od swoich kolegów, identyfikują się z grupą i mają świadomość przynależności do społeczeństwa. Są przygotowywane do radzenia sobie w świecie.

 

 mgr Kamila Kozioł

                                                                                                  psycholog