Listopadowy koncert

"Być Polakiem" - w miesiącu obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości soliści zaprezentowali koncert, w którym była mowa o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski. Dzieci poznały symbole narodowe oraz elementy musztry paradnej, usłyszały pieśni patriotyczne, oraz utwory kompozytorów polskich. Odpowiadały na pytania zawarte w „Katechizmie polskiego dziecka” – jednym z wierszyków patriotycznych Władysława Bełzy. Zwieńczeniem kształtowania postaw patriotycznych przedszkolaków było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”.