Myszki

NASZA GRUPOWA PIOSENKA

Wyszły myszki z norki, bo chciały zjeść serka

Nie wiedziały, że kot bury ciągle na nie zerka.

Czekał aż się zbliżą, aby pożreć je!

Ale myszki bardzo sprytne pochowały się

 

My też małe myszki w Przedszkolu bywamy

Zawsze grzeczni, zawsze mili Pani się słuchamy.

Tutaj się bawimy, świat nasz poznajemy

Dni przedszkolne, wspólne harce wspominać będziemy!!!

 

 

 

Nasza grupa to grupa integracyjna 5 -6 latki. , w której przebywają zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grupa nasza nie zatraciła charakteru grupy zwykłej, jest jedynie rozszerzona o dodatkowe metody i formy pracy, z których mogą korzystać wszyscy uczestnicy grupy. Obecnie w grupie integracyjnej przebywa 20 dzieci, w tym 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 12 chłopców i 8 dziewczynek.

Jesteśmy bardzo twórczą grupą. Chętnie malujemy, śpiewamy, tańczymy, wspólnie się bawimy. Uczymy się tolerancji, współdziałania i pomocy słabszym.

Każde dziecko jest traktowane w naszej grupie podmiotowo tzn. w kategoriach swoich możliwości i umiejętności. Wymagania stawiane poszczególnym dzieciom dostosowane są do ich aktualnego poziomu rozwoju.

W godzinach przedpołudniowych i popołudniowych w grupie pracują jednocześnie dwie nauczycielki tj. prowadząca   i pedagog specjalny, przy czym ta pierwsza organizuje zajęcia dla całej grupy, druga natomiast czuwa nad dziećmi wymagającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wspomaga również dzieci zdrowe , kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba.

Wszystkie zajęcia dodatkowe stworzone z myślą o dzieciach niepełnosprawnych są dostępne również dla dzieci zdrowych.

W roku 2012/2013 w grupie IV  pracują panie

Maria Marciniak

Anna Gawińska

Ewa Żulińska