Ogłoszenie

Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

dla dzieci aktualnie uczęszczających do PP2

 

Informujemy rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do PP2

o konieczności złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Druk "Deklaracji" należy pobrać w sekretariacie PP2 i wypełniony złożyć

w terminie do18 stycznia 2019 roku.

 Niezłożenie Deklaracji w w/w terminie  oznacza rezygnację z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w PP2 lub wybranym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020. 

Rodzice, którzy zdecydują się na zgłoszenie kontynuacji uczęszczania dziecka po dniu 18 stycznia 2019 r. będą musieli uczestniczyć w procesie rekrutacji elektronicznej na nowy rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim, która rozpocznie się z dniem 18 lutego 2019 roku.