Ogłoszenie

Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zgodnie z decyzją rządu do 18 kwietnia 2021 r. przedłużone zostały dotychczasowe obostrzenia, Publiczne Przedszkole nr 2 nadal będzie zamknięte.
Do przedszkola mogą jedynie uczęszczać dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych oraz dzieci z orzeczonymi niepełnosprawnościami, po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia w sekretariacie przedszkola.
Dla pozostałych dzieci zamieszczane będą propozycje zajęć i zabaw na stronie internetowej przedszkola.