Piękna Nasza Polska Cała

W tym roku nasze przedszkole przystąpiło do udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych.

Galerie:

Symbole narodowe

Sprzątanie świata

Kącik patriotyczny

Biedronki

Kolorowa polska jesień

Moja mała ojczyzna

Moja mała ojczyzna - Biedronki

Hymn - Biedronki