Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W  PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

dla dzieci 3 – 4 letnich

 

GODZINY/
CZYNNOŚCI STAŁE

ZAJĘCIE DNIA/ CELE


F– FIZYCZNY , E – EMOCJONALNY,
 S – SPOŁECZNY, P - POZNAWCZY

6:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka).
*Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

F – ćwiczy samodzielność, koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję ruchów,

E – buduje poczucie wartości, rozwija odporność na stres,
S –nawiązuje kontakty z nauczycielem i innymi dziećmi, rozwija umiejętność współpracy,

P –rozwija zainteresowania,

8:30 – 9:00

Przygotowanie do śniadania, min. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

9.00- 9.30

Śniadanie.

E –podejmuje decyzje związane ze swoim ciałem i jego potrzebami, poznaje siebie i swoje granice,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,

F – rozwija sprawność  i koordynację wzrokowo-ruchową, uważność i precyzję ruchów, rozwój właściwości sensorycznych,

S –rozwija poczucie przynależności do grupy, czuje się szanowany, rozwija odpowiedzialność za siebie

9.30 – 10.45

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia):

3 – latki – 10-15 min.

4 – latki – 15-20 min.

P – zwiększa wiedzę i umiejętności zależnie od tematu zajęć,

E – ma możliwość słuchania i bycia słuchanym, kiedy mówi o ważnych dla siebie sprawach

S – cierpliwość bycia uważnym na to, co mówi inna osoba, czekanie na swoją kolej,

F – rozwija umiejętności manualne, precyzję ruchów,

10.45 – 11.00

Zabawy ruchowe ( w tym relaksacyjne).

Zabawy dowolne: m.in. tematyczne, konstrukcyjne, badawcze.

S – wdraża się w zajęcia wspólne, dostosowuje swój rytm do życia grupy,

P – zwiększa wiedzę i umiejętności zależnie od tematu zajęć

F –zwiększa świadomość własnego ciała, rozwija sprawność i siłę fizyczną oraz umiejętności ruchowe,

10:10 – 11:45

Samodzielne ubieranie/ rozbieranie się w szatni.

Wyjście na zewnątrz: min. zabawy ruchowe, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe, spacery.

F –  ćwiczy samodzielność, koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję ruchów ,

P – poznaje bezpośrednio świat przyrody, kształtuje ciekawość,

S – doświadcza grupowych zabaw, umiejętności dogadywania się, tworzenia i respektowania reguł społecznych,

E – doświadcza poczucia wolności, zachwytu naturą, rozwija wrażliwość na piękno,

11.00 – 11.30

Przygotowanie do obiadu, m.in.  czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

12.00 - 12.30

Obiad.

E – rozwija umiejętności radzenia sobie z odpowiedzialnością za siebie, i zdolność pamiętania o swoich potrzebach,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,

F – kształtuje świadomość swoich stanów fizycznych, rozwija umiejętność rozluźnienia i wyciszenia,

S – ćwiczy odpowiedzialność, dyscyplinę, zadbanie o estetykę jedzenia,

12.30 – 14.00

Odpoczynek dzieci – leżakowanie.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych, czytanych przez nauczyciela.

Zabawy dowolne.

S – dostosowanie się do reguł, kształtowanie wiedzy o tam, jak inni widzą i rozumieją świat,

E – uczy się rozpoznawać, nazywać i szanować emocje innych,

P – zwiększanie umiejętności posługiwania się prawidłową polszczyzną,

Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

14.00 – 14.30

Podwieczorek

E – rozwija umiejętności radzenia sobie z odpowiedzialnością za siebie, i zdolność pamiętania o swoich potrzebach,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,

F – kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, uważność i precyzję ruchów,

S – ćwiczy odpowiedzialność, dyscyplinę, zadbanie o estetykę jedzenia,

14:30 – 17:00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Słuchanie opowiadań/ bajek czytanych przez nauczyciela. Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ ogród przedszkolny).

 

F – rozwija koordynacja wzrokowo-ruchowa,

E –angażuje się emocjonalnie, uczy się rozpoznawać własne emocje i je wyrażać,

P –rozwija umiejętność reprezentowania swoich myśli i emocji w różnorodny sposób,

S – przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,

 

     

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

dla dzieci 5- letnich

dla dzieci 6-letnich

 

GODZINY/

CZYNNOŚCI STAŁE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZWÓJ:

 F– FIZYCZNY , E – EMOCJONALNY,
 S – SPOŁECZNY, P - POZNAWCZY

6:00 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy  wg indywidualnych potrzeb dziecka.

*Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

 

F – ćwiczy samodzielność, koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję ruchów

E – buduje poczucie wartości, rozwija odporność na stres

S – nawiązuje kontakty z nauczycielem i innymi dziećmi, rozwija umiejętność współpracy, uświadamia sobie konsekwencje swoich decyzji,

P -rozwija zainteresowania

8:30 – 9:00

Przygotowanie do śniadania, min. czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

E – podejmuje decyzje związane ze swoim ciałem i jego potrzebami, poznaje siebie i swoje granice,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,  orientacja w przestrzeni

 F – rozwija sprawność i koordynację ruchową,

S –rozwija poczucie przynależności do grupy, - czuje się szanowane, rozwija odpowiedzialność za siebie.

 

9:30 – 10.00

Zajęcia edukacyjne 1  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć ( z możliwością wydłużenia):

5-latki – 20-30 minut

6 – latki -20 - 30 minut

 

10.00 – 10.45

Zabawy ruchowe(w tym relaksacyjne).

 

Zajęcia edukacyjne 2                        z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

P- zwiększa wiedzę i umiejętności zależnie od tematu zajęć

E – ma możliwość słuchania i bycia słuchanym, kiedy mówi o ważnych dla siebie sprawach,

S – cierpliwość bycia uważnym na to, co mówi inna osoba, czekanie na swoją kolej,

F – rozwija umiejętności manualne, precyzję ruchów ,

S – wdraża się w zajęcia wspólne, dostosowuje swój rytm do życia grupy,

F –zwiększa świadomość własnego ciała, rozwija sprawność i siłę fizyczną oraz umiejętności ruchowe,

P  – zwiększa wiedzę i umiejętności zależnie od tematu zajęć,

10:45 – 11.30

Samodzielne ubieranie/ rozbieranie się w szatni.

Wyjście na zewnątrz: min. zabawy ruchowe, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe, spacery.

F –  ćwiczy samodzielność, koordynację wzrokowo-ruchową, precyzję ruchów,

P –poznaje bezpośrednio świat przyrody, kształtuje ciekawość,

S – doświadcza grupowych zabaw, umiejętności dogadywania się, tworzenia i respektowania reguł społecznych,

E – doświadcza poczucia wolności, zachwytu naturą, rozwija wrażliwość na piękno,

11:30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, m.in.  czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

12.00 – 12.30

Obiad.

E – rozwija umiejętności radzenia sobie z odpowiedzialnością za siebie, i zdolność pamiętania o swoich potrzebach,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,

 F – kształtuje świadomość swoich stanów fizycznych, rozwija umiejętność rozluźnienia i wyciszenia,

S – ćwiczy odpowiedzialność, dyscyplinę, zadbanie o estetykę jedzenia

12:30 – 14:00

Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych, czytanych przez nauczyciela.

Zabawy dowolne.

S – dostosowanie się do reguł, kształtowanie wiedzy o tam, jak inni widzą i rozumieją świat,

E – uczy się rozpoznawać, nazywać i szanować emocje innych,

P– zwiększanie umiejętności posługiwania się prawidłową polszczyzną,

 

Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

Przygotowanie do podwieczorku, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

14.00 – 14.30

Podwieczorek

E – rozwija umiejętności radzenia sobie z odpowiedzialnością za siebie, i zdolność pamiętania o swoich potrzebach,

P – ćwiczy pamięć i logiczne myślenie,

 F – kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, uważność i precyzję ruchów,

S – ćwiczy odpowiedzialność, dyscyplinę, zadbanie o estetykę jedzenia

14:30 – 17:00

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy  wg indywidualnych potrzeb dziecka; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Słuchanie opowiadań/ bajek czytanych przez nauczyciela.

Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

F – rozwija koordynacja wzrokowo-ruchowa, siła i sprawność,

E –angażuje się emocjonalnie, uczy się rozpoznawać własne emocje i je wyrażać, szanuje emocje innych,

P –rozwija umiejętność reprezentowania swoich myśli i emocji w różnorodny sposób

S – przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,