Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

dla dzieci ubiegających się o miejsce w PP2 pierwszy raz będzie przeprowadzona za pomocą elektronicznego systemu naboru.

 Zasady rekrutacji, harmonogram, kryteria brane pod uwagę w rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria zostały podane

na tablicy ogłoszeń w siedzibie PP2 oraz na stronie przedszkola w  zakładce:

-REKRUTACJA

 Czas trwania rejestracji i weryfikacji zgłoszeń

01.03.2021 r. od godziny 9.00 do 12.03.2021r. do godziny 15.00

Rodzice kandydatów rejestrują się w systemie elektronicznego naboru i w w/w terminach składają w przedszkolu pierwszego wyboru wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami .

adres strony internetowej do elektronicznego naboru do przedszkoli na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022

https://ndm.formico.pl

strona będzie aktywna od 01 marca 2021r. od godz. 9.00