Spotkanie z leśniczym

Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy zaszczepiać dzieciom już od najmłodszych lat. Poznawanie przyrody pełni ważną funkcję w rozwoju osobowości , dostarcza wiele możliwości wzbogacania wiedzy, pobudza naturalną ciekawość świata.

            Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2, gr. „Owieczki” i „Jeżyki”, miały możliwość spotkania się z panem leśniczym Robertem Banachem. Opowiadał on o swojej pracy, znaczeniu lasów oraz konieczności dbania o ich florę i faunę.

            Jednym z ważniejszych punktów prelekcji było omówienie gatunków zwierząt występujących w naszych lasach, ich życia i zwyczajów. Pan leśniczy zwrócił uwagę przedszkolaków na trudną egzystencję zwierząt w czasie zimy oraz potrzebę ich dokarmiania w tym okresie. W dyskusji pojawił się również problem zwierząt chorych i rannych. Pan leśniczy w przystępny i wyczerpujący sposób wyjaśnił na czym polega pomaganie mieszkańcom lasów i jak powinno wyglądać nasze zachowanie podczas spotkania z nimi.

Dzieci miały możliwość zadawania pytań naszemu gościowi, który chętnie udzielał na nie odpowiedzi.

            Dzięki temu spotkaniu pozyskaliśmy wiele nowych informacji na temat działalności leśnictwa.

            Na zakończenie spotkania pan leśniczy wręczył dzieciom upominki: książeczki o tematyce przyrodniczej oraz znaczki odblaskowe w kształcie zwierząt. Przedszkolaki odwdzięczyły się gościowi przygotowaną przez siebie laurką. Wykonane zostało również pamiątkowe zdjęcie.

            Umówiliśmy się z panem Robertem na następne spotkanie, ale tym razem już w lesie, gdy tylko będzie ku temu sprzyjająca aura. Z pewnością dotrzymamy słowa, bo jak wiadomo, nie ma to jak bezpośredni kontakt z naturą. Z wielką radością i niecierpliwością będziemy oczekiwali wędrówki po ścieżkach edukacyjnych. A może upieczemy również kiełbaski na grillu?

               

                                                                             Krystyna  Grabarczyk