ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W GRUPIE II (ŻABKI)

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Informuję, że w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Burmistrzem Miasta w dniach od 16.11.2020r. do 20.11.2020r. zostają zawieszone zajęcia w grupie II (Żabki).
Decyzja została podyktowana brakiem możliwości zapewnienia opieki dzieciom w tej grupie, z powodu nieobecności nauczycieli i personelu pomocniczego.
Proszę o zrozumienie i zapewnienie opieki dzieciom w tym czasie.

Mariola Zielińska
Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3