Pierwsze Dni w Przedszkolu-Informacje dla rodziców dzieci, które od 1 września 2020 roku rozpoczną edukację przedszkolną

 

Drodzy Rodzice!

W związku z panującą Pandemią COVID-19 i wprowadzonymi dużymi ograniczeniami, nie odbędzie się planowane spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola oraz planowane dni adaptacyjne. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, jak przygotować dziecko do nowej sytuacji, aby dzieci z radością rozpoczęły przygodę z przedszkolem. 

PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL ŁAZIENEK I INNYCH POWIERZCHNI NA CZAS PANDEMII

 

 

 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 322,374 i 567ze zm.).

2.     

 Wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID – 19

1. Dzieci korzystają z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

Strony