PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID – 19

1. Dzieci korzystają z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

Zebranie z rodzicami

Informacje dla rodziców!

W związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo informujemy,że pierwsze zebrania organizacyjne dla rodziców odbędą się na sali gimnastycznej (jeśli sytuacja nie ulegnie pogorszeniu). Zainteresowani rodzice dodatkowo zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.
dnia 27 sierpnia 2020 r. (czwartek)
o godz. 16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy I
dnia 28 sierpnia 2020r.(piątek)

o godz. 16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy II

dnia 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek)

o godz.16.30 dla rodziców dzieci przyjętych do grupy III

dnia 01 września 2020r.( wtorek)

o godz.17.00 dla rodziców dzieci grupy IV

dnia 02 września 2020r. (środa)

o godz. 17.00 dla rodziców dzieci grupy V

Porządek zebrania informacyjnego dla rodziców:
1.Przedstawienie kadry pedagogicznej i pomocniczej.
2.Omówienie schematu organizacyjnego pracy przedszkola.
3.Zapoznanie ze Statutem Przedszkola oraz organizacją dnia w oddziałach.

4.Zapoznanie z procedurami COVID-19 obowiązującymi w przedszkolu.

WAŻNE: Na spotkanie proszę przyjść w maseczkach osłaniających usta i nos . Pamiętać o dezynfekcji rąk przed wejściem na teren przedszkola. Proszę o przybycie tylko jednego rodzica, bez dziecka. Wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości i tym samym nie wymienianie uścisków dłoni, przytulanie itp.


Przez śmiech do wiedzy-Pokonaj wirusa

Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki

Nasze przedszkole włączyło się do projektu przygotowanego przez Wesoły Uniwersytet "Przez śmiech do wiedzy - Pokonaj wirusa", którego celem jest dotarcie do dzieci w wieku 3-9 lat z wiedzą na temat bogatego świata organizmów niewidzialnych gołym okiem, takich jak pierwotniaki, bakterie i wirusy, a także utrwalenie i zachęcanie do codziennego stosowania wskazówek profilaktyki zdrowotnej: higieny i zdrowego odżywiania.

Ogłoszenie o pozostawionych rzeczach

Ze względu na sytuację i brak możliwości powrotu dzieci do przedszkola w tym roku przedszkolnym, zapraszamy po odbiór  książek oraz rzeczy pozostawionych w salach i szatni w godzinach 12:00 – 15:00 według następującego harmonogramu:

 

      - grupa I „Żabki”  22 czerwca(poniedziałek)

    - grupa II „Pszczółki” 23 czerwca(wtorek)

- grupa III „Jeżyki” 24 czerwca(środa)

       - grupa IV „Myszki” 25 czerwca (czwartek)

     - grupa V„Biedronki” 26 czerwca (piątek)

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego od 11 maja 2020 r. (poniedziałek)  w Publicznym Przedszkolu nr 2 rozpoczną się  zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach.
Aby zgłosić udział dziecka  należy pobrać i wydrukować formularz DEKLARACJA (należy kliknąć, aby pobrać).
Skan wypełnionego formularza należy do 7 maja (czwartek) do godz. 12:00, wysłać na adres sekretariatsp3-57@wp.pl z tytułem wiadomości ZGŁOSZENIE DZIECKA. W przypadku trudności można wypełniony formularz dostarczyć osobiście do przedszkola i umieścić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola.
Przypominam, że  ZDALNE NAUCZANIE realizowane jest w dalszym ciągu na odległość (zgodnie z programem wychowania przedszkolnego).
Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z publikowanych materiałów. 

Strony