Kadra

 

                      W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która  stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb placówki oraz rodzajów niepełnosprawności dzieci .Większość kadry nauczycielskiej posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe .W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy ,pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa:

 

DYREKTOR:

 

 

 

mgr Mariola Zielińska

 

 

 

 

 

 

 

WICEDYREKTOR:

 

 

 

mgr Anna Sykus

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA I

 

 

 

Nauczyciele: mgr Anna Gawińska, mgr Krystyna Grabarczyk  

 

 

 

Pomoc nauczyciela: Iwona Pakoca

 

 

 

Woźna oddziałowa: Iwona Borkowska

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

 

 

Nauczyciele: mgr Magda Chojnacka, mgr Bogumiła Krajewska 

 

 

 

Nauczyciel wspomagający: mgr Aleksandra Zielińska, mgr Sylwia Mańkowska

 

 

 

Pomoc nauczyciela: Hanna Wichowska

 

 

 

Woźna oddziałowa: Marzena Balcerzak

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

 

 

 

Nauczyciele: mgr Aleksandra Ciuchcińska, mgr Julita Stolarska-Szutran

 

 

 

Woźna oddziałowa: Anna Murawska

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA IV

 

 

 

Nauczyciele: mgr Jolanta Oporska, mgr Katarzyna Liberacka

 

 

 

Woźna oddziałowa: Anna Figurska

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA V

 

 

 

Nauczyciele: mgr Marta Nowak- Szmigiel, Maria Marciniak

 

 

 

Nauczyciel wspomagający: Bożena Kowalska 

 

 

 

Woźna oddziałowa: Małgorzata Zaremba

 

 

 

 

 

 

 

TERAPEUCI:

 

 

 

Psycholog: mgr Kamila Kozioł

 

 

 

Logopedzi: mgr Anna Sykus, mgr Sylwia Mańkowska

 

 

 

Terapeuta SI: mgr Aleksandra Zielińska

 

 

 

Rehabilitant i zajęcia korekcyjne: mgr Brygida Małkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

 

Rytmika: Monika Kamińska-Betka

 

 

 

Tańce:  Łukasz Rybiński

 

 

 

Religia: mgr Monika Zakrzewska-Walczak

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY:

 

 

 

Karolina Kociszewska  (samodzielny referent) 

 

 

 

PERSONEL OBSŁUGI:

 

 

 

Dorota Krawczyk (kucharka), Magdalena Błaszczyk (pomoc kuchenna)

 

 

 

Lech Kobuszewski (konserwator)