Kadra

 

                      W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która  stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia. Zdobywane kwalifikacje są adekwatne do zmieniających się potrzeb placówki oraz rodzajów niepełnosprawności dzieci .Większość kadry nauczycielskiej posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

 

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa:

 

DYREKTOR

mgr Mariola Zielińska

 

WICEDYREKTOR

mgr Anna Sykus

 

GRUPA I

Nauczyciele: mgr Anna Gawińska, mgr Anita Podlaska

Pomoc Nauczyciela: Iwona Pakoca

Woźna oddziałowa: Aneta Frej

 

GRUPA II

Nauczyciele: mgr Julita Stolarska-Szutran, mgr Bogumiła Krajewska

Nauczyciel wspomagający: mgr Katarzyna Popławska

Woźna oddziałowa: Hanna Wichowska

 

GRUPA III

Nauczyciele: mgr Katarzyna Liberacka, Joanna Trzaskoma

Woźna oddziałowa: Anna Figurska

 

GRUPA IV

Nauczyciele: mgr Joanna Podłucka, mgr Marta Nowak-Szmigiel

Woźna oddziałowa: Małgorzata Zaremba

 

GRUPA V

Nauczyciele: mgr Krystyna Grabarczyk, mgr Jolanta Oporska

Nauczyciel wspomagający: mgr Bożena Kowalska

Woźna oddziałowa: Anna Murawska   

 

TERAPEUCI

Psycholog: mgr Kamila Kozioł-Zawadzka

Logopedzi: mgr Anna Sykus, mgr Sylwia Mańkowska

Terapeuta SI: mgr Aleksandra Tometczak

Rehabilitacji i zajęcia korekcyjne: mgr Brygida Małkiewicz

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Rytmika: mgr Monika Kamińska - Betka

Tańce: Łukasz Rybiński

Religia: mgr Monika Zakrzewska-Walczak

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNY:

Karolina Kociszewska (samodzielny referent)

Agnieszka Szarota (intendent)

 

PERSONEL  OBSŁUGI:

 Marzena Balcerzak (kucharka), Magdalena Błaszczyk (pomoc kuchenna)

 

 Lech Kobuszewski (konserwator)