Prowadzone przez nauczycielki przedszkola

Kółko czytelnicze "Krasnale w krainie bajki i baśni"-  p. Julita Stolarska-Szutran , p. Bogumiła Krajewska, p. Jolanta Oporska

Koło ekologiczne "Eko krasnal"- p. Anna Gawińska, p. Krystyna Grabarczyk

"Klub Małego Europejczyka" – p. Krystyna Grabarczyk, p. Jolanta Oporska, p. Joanna Podłucka, p. Marta Nowak-Szmigiel

"Akademia małego smakosza"  -p. Bożena Kowalska, p. Anita Podlaska

Warsztaty rytmiczne „Krasnal w krainie muzyki" –p. Monika Kamińska-Betka

Warsztaty taneczne „Roztańczone Krasnale"- p. Łukasz Rybiński

Koncerty muzyki klasycznej