Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

dla dzieci ubiegających się o miejsce w Publicznym Przedszkolu nr 2 będzie przeprowadzona za pomocą elektronicznego systemu naboru.

 Zasady rekrutacji, harmonogram, kryteria brane pod uwagę w rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria zostały podane

na tablicy ogłoszeń w siedzibie PP2 oraz na stronie przedszkola w zakładce:

-REKRUTACJA

 Czas trwania rejestracji i weryfikacji zgłoszeń

01.03.2023 r. od godziny 9.00 do 15.03.2023r. do godziny 15.00

Rodzice kandydatów rejestrują się w systemie elektronicznego naboru i w w/w terminach składają w przedszkolu pierwszego wyboru wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami,

adres strony internetowej do elektronicznego naboru do przedszkoli na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2023/2024

https:/ndm.formico.pl

strona będzie aktywna od 01 marca 2023r. od godz. 9.00

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

KONTYNUACJA

 Informujemy rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do PP2 o konieczności złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Druk Deklaracji należy pobrać w sekretariacie PP2 i wypełniony złożyć w terminie do 10 LUTEGO 2023 roku.

Niezłożenie Deklaracji w w/w terminie  oznacza rezygnację z kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w PP2 oraz w  oddziale przedszkolnym „0”w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2023/2024.

Rodzice, którzy zdecydują się na zgłoszenie kontynuacji uczęszczania dziecka po dniu 10 LUTEGO 2023 r. będą musieli uczestniczyć w procesie rekrutacji elektronicznej na nowy rokszkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Muzyka instrumentalna przez wieki

27 lutego br. mieliśmy okazję wysłuchać instrumentalnych kompozycji wybitnych kompozytorów różnych epok. Dzieci poznały utwory m.in.: G.F. Handel’a - „Muzyka na wodzie”, V. Gomez’a  -„Romans”, P. Czajkowskiego- „Jezioro łabędzie”, J. L. Mendelssohn’a – „Marsz weselny”.

Artyści wykonali aranżację tych utworów na instrumentach tj.: trąbka piccolo (mała), trąbka, wiolonczela, gitara klasyczna, werbel, keyboard. Dzieci rozpoznawały brzmienie tych instrumentów, poznały ich budowę. Wysłuchały utworów w wykonananiach solowych przez wymienione instrumenty, dzięki czemu mogły się z nimi lepiej osłuchać. Następnie wysłuchały aranżacji symfonicznej, przez co poczuliśmy się jak na prawdziwym koncercie w filharmonii.

Obcowanie z muzyką artystyczną wpływa na rozwój wrażliwości estetycznej.  Dzieci uczą się przeżywać i słuchać muzykę poważną, co pozytywnie na nie wpływa. Z niecierpliwością, czekamy na kolejny koncert w naszym przedszkolu!

Wierszyki Łamiące Języki

Konkurs Wierszyki łamiące języki

W dniu 10.02.2023 w naszym przedszkolu odbył się logopedyczny konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie, rozwijanie poprawnej artykulacji ćwiczonych głosek. Konkurs przeznaczony był dla dzieci z wszystkich grup wiekowych. W konkursie wzięło udział 17 uczestników a nad konkursem czuwała pani Sylwia – nasza neurologopeda. Dzieci oceniało szanowne jury w składzie: przewodnicząca Pani vicedyrektor Anna Sykus (logopeda) oraz pani Aleksandra Tometczak (terapeuta SI, logopeda). Oceniono dobór tekstu oraz jego pamięciowe opanowanie, interpretację utworu, kulturę słowa, artykulację a także ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy wykazali się wspaniałym przygotowaniem i talentem recytatorskim. Jury miało nie lada wyzwanie by wyłonić zwycięzców.

Po naradzie ogłoszono wyniki:

I miejsce Hanna Ch. z grupy V

II miejsce Gabriela K. z grupy III

III miejsce Adrianna K. z grupy V

Przyznano także 3 wyróżnienia:

Nela J. z grupy I

Franciszek W. z grupy III

Emilia T. z grupy III

Ogromne podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali swoje pociechy do występu. Podziękowania należą się także naszej Radzie Rodziców, która ufundowała i zakupiła nagrody dla uczestników konkursu.

Strony