Kalendarz

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Przedszkole Publiczne w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 Wyjątek stanowią:

     ·      Przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont)

·      Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych………………1.XI. 2022 r. (wtorek)

Święto Odzyskania Niepodległości..11.XI. 2022 r. (piątek)

Boże Narodzenie………25-26. 2022 r. (niedziela, poniedziałek)

Nowy Rok……………………………1 I 2023 r. (niedziela)

Święto Trzech Króli………………..6 I 2023 r. (piątek)

Poniedziałek Wielkanocny…………10 IV 2023 r. (poniedziałek)

Święto Pracy…………………………1 V 2023 r. (poniedziałek)

Święto Konstytucji 3 Maja………….3 V 2023 r. (środa)

Boże Ciało……………………………8 VI 2023 r. (czwartek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 VIII 2023 r. (wtorek)

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę dzieci zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

1.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

23 grudnia 2022 r. 1 stycznia 2023 r.

3.

Ferie zimowe - dyżury

 13 lutego 2023r.

26 lutego 2023 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

6 kwietnia 2023r. 11 kwietnia 2023r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu

21 czerwca 2023r.

7.

 

FERIE LETNIE

 

26 czerwca 2023 -

 31 sierpnia 2023 r.

 

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

1 lipca –                 31lipca

                         

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30