Kalendarz

 

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY

 

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 Przedszkole Publiczne w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się z dniem 1 września  (w tym roku 2018 -  3 września), a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 

Wyjątek stanowią:

 

·      Przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont)

 

·      Dni ustawowo wolne od pracy

 

Wszystkich Świętych………………1.XI. 2018 r. (czwartek)

 

Święto Odzyskania Niepodległości..11.XI. 2018 r. (niedziela)

 

Boże Narodzenie………25-26. 2018 r. (wtorek, środa)

 

Nowy Rok……………………………1 I 2019 r. (wtorek)

 

Święto Trzech Króli………………..6 I 2019 r. (niedziela)

 

Poniedziałek Wielkanocny…………22 IV 2019 r. (poniedziałek)

 

Święto Pracy…………………………1 V 2019 r. (środa)

 

Święto Konstytucji 3 Maja………….3 V 2019 r. (piątek)

 

Boże Ciało……………………………20 VI 2019 r. (czwartek)

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 VIII 2019 r. (czwartek)

 

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę dzieci zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

 

1.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

3 września 2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

24 grudnia 2018 r. –

31 grudnia 2018 r.

3.

Ferie zimowe - dyżury

28 stycznia 2019r.–

10 lutego 2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

18 kwietnia 2019r.

23 kwietnia 2019r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

12 czerwca 2019 r.

7.

 

FERIE LETNIE

 

24 czerwca 2019 -

 31 sierpnia 2019 r.

 

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

1 lipca –                 31 lipca

 

                             SPOTKANIA Z RODZICAMI   

 

        1.

               Spotkanie organizacyjne z wychowawcami  godzina 17.00

     5 września  2018r

           2.

       Spotkanie z wychowawcami  godzina 17.00

   28 listopada  2018 r

           3.

          Spotkanie z wychowawcami godzina 17.00

    25 kwietnia 2019r

 

                          SPOTKANIA DYREKTORA       

 

          1.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców  godzina 17.00

5 września 2018r

          2.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców godzina  17.00

25 kwietnia 2019r

 

 

 

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30