Kalendarz

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY

 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 Przedszkole Publiczne w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się z dniem 1 września  (w tym roku 2017 -  1 września), a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Wyjątek stanowią:

·      Przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont)

·      Dni ustawowo wolne od pracy

Wszystkich Świętych………………1.XI. 2017r. (środa)

Święto Odzyskania Niepodległości..11.XI. 2017r. (sobota)

Boże Narodzenie………25-26. 2017 r. (poniedziałek, wtorek)

Nowy Rok……………………………1 I 2018r. (poniedziałek)

Święto Trzech Króli………………..6 I 2018r. (sobota)

Poniedziałek Wielkanocny…………2 IV 2018 r. (poniedziałek)

Święto Pracy…………………………1 V 2018r. (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja………….3 V 2018r. (czwartek)

Boże Ciało……………………………31 V 2018r. (czwartek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny..15 VIII 2018r. (środa)

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę dzieci zgłoszonych wcześniej przez rodziców.

1.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

1 września 2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

23 grudnia 2017r. –

31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe - dyżury

15 stycznia 2018r.–

28 stycznia 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

31 marca 2018r.

3 kwietnia 2018r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

20 czerwca 2018 r.

7.

 

FERIE LETNIE

 

23 czerwca 2018 -

 31 sierpnia 2018 r.

 

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

1 sierpnia –                 31 sierpnia

                             SPOTKANIA Z RODZICAMI   

        1.

               Spotkanie organizacyjne z wychowawcami  godzina 17.00

     5 września  2017r

           2.

       Spotkanie z wychowawcami  godzina 17.00

   22 listopada  2017 r

           3.

          Spotkanie z wychowawcami godzina 17.00

    25 kwietnia 2018r

                          SPOTKANIA DYREKTORA       

          1.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców  godzina 17.00

5 września 2017r

          2.

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców godzina  17.00

25 kwietnia 2018r

 

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30