Rada Rodziców

 

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 Magdalena Bochenek  przewodniczący

 

 

 

Olga Sawicka zastępca przewodniczącego

 

 

 

Agnieszka Bysiek sekretarzRegulamin Rady Rodziców