Koszty

Opłaty  miesięczne

Opłaty za przedszkole pobierane są zawsze do 15-go każdego miesiąca.
Można dokonać ich w przedszkolu - tylko w dniach zbierania odpłatności za przedszkole .
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi
1,00zł za godzinę.  

Opłata
za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu za wyżywieniewynosi 7,00 zł. Opłata za wyżywienie i opiekę  podlega zwrotowi w miesiącu następnym za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłata na KOMITET RODZICIELSKI od dnia 01 września 2017r

Wynosi 50 zł

TERMINY ZBIERANIA ODPŁATNOŚCI w ROKU SZKOLNYM 2017/18:

·         11-12 wrzesień                        

·         09-10 październik            

·         13-14 listopad                             

·         11-12 grudzień 

·         10-11 styczeń

·         12-13 luty 

·         13-14 marzec 

·         10-11 kwiecień 

·         10-11 maj 

·         07-08 czerwiec

·         oraz za ponad podstawę za m-c czerwiec- we wrześniu przy pobieraniu opłat.