Koszty

OPŁATY ZA POSIŁKI DLA DZIECI
13,00 zł - opłata za korzystanie przez dziecko z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)
3,90 zł - śniadanie, 6,50 - obiad, 2,60 - podwieczorek


OPŁATA STAŁA
W ramach realizacji podstawy programowej godziny  7.00-12.00 są bezpłatne
Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza podstawą programową wynosi- 1 zł
Wpłaty za żywienie oraz opłatę stałą RODZICE uiszczają na niżej podane konta Publicznego Przedszkola Nr 2 do 15 każdego miesiąca. Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.
Numer konta wyżywienie: 07 8009 1062 0016 4324 2007 0002
Numer konta opłata stała: 34 8009 1062 0016 4324 2007 0001
Informacja o wysokości kwot należności za dany miesiąc, wraz z podaniem właściwego numeru konta do zapłaty, będzie udostępniona w systemie E DZIECKO
Nieobecność dziecka w przedszkolu zaznacza Rodzic\Opiekun w systemie E DZIECKO w dniu nieobecności dziecka do godziny 7.00