Komunikat


Szanowni Rodzice

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. czasowe zawieszenie zajęćw Publicznym Przedszkolu nr 2 zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w przedszkolu jest realizowane kształcenie na odległość.

Od dnia 25 marca na stronie internetowej PP2, w zakładce ZDALNE NAUCZANIE nauczycielki oddziałów publikują  materiały do pracy z dziećmi w domu, w ramach realizacji bloków tematycznych zaplanowanych na dany miesiąc (zgodnie z programem wychowania przedszkolnego).

Materiały do nauki i zabawy udostępniają także nauczycielki języka angielskiego oraz specjaliści: logopeda, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej.

Gorąco zachęcam Państwa do korzystania z publikowanych materiałów, a w razie takiej potrzeby, również do kontaktu z nauczycielkami i specjalistami za pośrednictwempoczty elektronicznej (adresy email do nauczycielek i specjalistów są udostępnione w zakładkach poszczególnych grup).

 

Dyrektor ZSP3 

Mariola Zielińska

 Rodzice!

  zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w ramach nauki na odległość;

  jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy . Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

  przekażcie osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  rygorystycznie przestrzegacie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

  śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.