Kraina zmysłów

Ogólnopolski Program pt.: „Kraina Zmysłów” będzie realizowany podczas całego roku szkolnego 2021/2022, przez Panią Aleksandrę Tometczak i Katarzynę Popławską w 2 grupach integracyjnych naszego przedszkola.

Regulamin Programu- Kraina Zmysłów

Zadania wrzesień/październik

Polisensoryczne zabawy z owocami 

Zajęcia z grupą Myszki

Zajęcia z grupą Pszczółki

Choinka sensoryczna

Sensoryczny pejzaż zimowy

Sensoryczny śnieg

Zadania luty

Zadania marzec