Ogłoszenie

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Publiczne Przedszkole nr 2 wznawia działalność stacjonarną zgodnie z obowiązującymi
PROCEDURAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA CZAS PANDEMII.