Uczymy Dzieci Programować

Jesienne kodowanie - grupa V

Światowy dzień kodowania

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, 

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować, to inicjatywa, której celem jest wszechstronny rozwój dziecka. Przygotowanie wychowanków do życia w świecie, o którym jeszcze niewiele wiemy, do zawodów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Naszym celem jest nie tylko wprowadzanie podstaw programowania, ale kształtowanie uniwersalnych przydatnych każdemu dziecku kompetencji, takich jak logiczne, krytyczne myślenie, zadaniowe, kreatywne podejście do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, niezrażanie się niepowodzeniami i wytrwałość w dążeniu do celu.  

Program pomyślany jest w taki sposób, żeby dzieci uczyły się kodowania w ruchu i w zabawie. Poprzez manipulowanie, doświadczanie, eksperymentowanie…czyli zgodnie z ich potrzebami i możliwościami rozwojowymi. Na zajęciach mogą (ale nie muszą) pojawić się też nowoczesne technologie, zawsze jednak towarzyszyć będzie temu cel edukacyjny i nacisk na szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas ich użytkowania. 

W ramach programu nauczyciele otrzymują materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, ale to od nich zależy jak dokładnie będą wyglądać aktywności zawierające elementy kodowania. To nauczyciele znają swoich wychowanków, wiedzą co jest dla nich najlepsze, jak połączyć kodowanie z aktualnie realizowanym materiałem, więc program zostawia dużo miejsca na modyfikację treści pod konkretną grupę dzieci, z uwzględnieniem ich wieku i możliwości rozwojowych.  

Wiemy, że Państwa dzieci są w bardzo dobrych rękach i wierzymy, że dzięki temu efektywnie spędzą czas na zajęciach z kodowania.  

Więcej o programie przeczytają Państwo na naszej stronie: https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/udp 

Koordynatorzy programu: Jolanta Oporska, Joanna Podłucka.