Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w projekcie edukacyjnym pt.: ,,Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Celem projektu jest:

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji i radzenia sobie z nimi;

-kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

-kształtowanie postaw prospołecznych;

-pobudzanie poczucia własnej wartości.


O kotku Amadeuszu, który grymasił przy jedzeniu